นวดประคบสมุนไพรไทย

การนำสมุนไพรธรรมชาติต่างๆมาบดรวมกันแล้วนำไปนึ่งด้วยความร้อน จากนั้นนำมาประคบจุดต่างๆของร่างกายความร้อนของลูกประคบจะทำให้สมุนไพรสามารถแทรกซึมเข้าไปใต้ผิวหนังช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นและช่วยคลายกล้ามเนื้อลดอาการอักเสบ บำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดี

นวดประคบสมุนไพรไทย

การนำสมุนไพรธรรมชาติต่างๆมาบดรวมกันแล้วนำไปนึ่งด้วยความร้อน จากนั้นนำมาประคบจุดต่างๆของร่างกายความร้อนของลูกประคบจะทำให้สมุนไพรสามารถแทรกซึมเข้าไปใต้ผิวหนังช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นและช่วยคลายกล้ามเนื้อลดอาการอักเสบ บำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดี

การนำสมุนไพรธรรมชาติต่างๆมาบดรวมกันแล้วนำไปนึ่งด้วยความร้อน จากนั้นนำมาประคบจุดต่างๆของร่างกายความร้อนของลูกประคบจะทำให้สมุนไพรสามารถแทรกซึมเข้าไปใต้ผิวหนังช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นและช่วยคลายกล้ามเนื้อลดอาการอักเสบ บำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดี