นวดฝ่าเท้า

การนวดฝ่าเท้า เป็นศิลปะที่ชาวจีนและอินเดียได้วินิจฉัยโรคและรักษาโรคมานานกว่า 3000 ปี ซึ่งแต่ละตำแหน่งบนฝ่าเท้าจะสะท้อนพลังไปที่หน่วยต่างๆของอวัยวะภายในร่างกาย การนวดเท้าที่เป็นจุดศูนย์รวมของเส้นประสาทช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบต่างๆได้ดี

นวดฝ่าเท้า

การนวดฝ่าเท้า เป็นศิลปะที่ชาวจีนและอินเดียได้วินิจฉัยโรคและรักษาโรคมานานกว่า 3000 ปี ซึ่งแต่ละตำแหน่งบนฝ่าเท้าจะสะท้อนพลังไปที่หน่วยต่างๆของอวัยวะภายในร่างกาย การนวดเท้าที่เป็นจุดศูนย์รวมของเส้นประสาทช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบต่างๆได้ดี และช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น ท้องผูก ปวดหัว และโรคเครียด ช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตและพื้นฟูระบบของร่างกายให้สมดุลตามธรรมชาติซึ่งเหมาะกับผู้ที่เดินมาก และยืนนานๆ

การนวดฝ่าเท้า เป็นศิลปะที่ชาวจีนและอินเดียได้วินิจฉัยโรคและรักษาโรคมานานกว่า 3000 ปี ซึ่งแต่ละตำแหน่งบนฝ่าเท้าจะสะท้อนพลังไปที่หน่วยต่างๆของอวัยวะภายในร่างกาย การนวดเท้าที่เป็นจุดศูนย์รวมของเส้นประสาทช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบต่างๆได้ดี และช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น ท้องผูก ปวดหัว และโรคเครียด ช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตและพื้นฟูระบบของร่างกายให้สมดุลตามธรรมชาติซึ่งเหมาะกับผู้ที่เดินมาก และยืนนานๆ