นวดศีรษะและไหล่

การนวดคลายเครียดเป็นการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เน้นครึ่งท่อนบน ตั้งแต่เอว, หลัง, สะบัก, แขน, บ่า, ข้อ, ศรีษะ เพื่อคลายความตึงของกล้ามเนื้อในส่วนนั้นๆ เพราะความตึงของกล้ามเนื้อเป็นสาเหตุให้เกิดการปวดศีรษะ เครียด นอนไม่หลับบ้านหมุน และอาเจียน

นวดศีรษะและไหล่

การนวดคลายเครียดเป็นการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เน้นครึ่งท่อนบน ตั้งแต่เอว, หลัง, สะบัก, แขน, บ่า, ข้อ, ศรีษะ เพื่อคลายความตึงของกล้ามเนื้อในส่วนนั้นๆ เพราะความตึงของกล้ามเนื้อเป็นสาเหตุให้เกิดการปวดศีรษะ เครียด นอนไม่หลับบ้านหมุน และอาเจียน ดังนั้น การนวดศีรษะคอบ่าจึงช่วยให้การไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงสมองได้ดีทำให้อาการต่างๆทุเลาลงและผ่อนคลายจากการทำงานที่ใช้สมองและสายตาเป็นเวลานาน

การนวดคลายเครียดเป็นการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เน้นครึ่งท่อนบน ตั้งแต่เอว, หลัง, สะบัก, แขน, บ่า, ข้อ, ศรีษะ เพื่อคลายความตึงของกล้ามเนื้อในส่วนนั้นๆ เพราะความตึงของกล้ามเนื้อเป็นสาเหตุให้เกิดการปวดศีรษะ เครียด นอนไม่หลับบ้านหมุน และอาเจียน ดังนั้น การนวดศีรษะคอบ่าจึงช่วยให้การไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงสมองได้ดีทำให้อาการต่างๆทุเลาลงและผ่อนคลายจากการทำงานที่ใช้สมองและสายตาเป็นเวลานาน