นวดออฟฟิศซินโดรม

สาเหตุการป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมเกิดจากการนั่งเกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆ กล้ามเนื้อจะตึงตัว และไม่ยอมคลายตัวออกเมื่อเสร็จงาน แล้วระบบประสาทอัตโนมัติเรียกว่า Sympathetic ทำงานตลอดเวลา มีผลทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดความตึงเครียด ความดันขึ้นสูง อยากกินอาหารมากๆ อยากดื่มเบียร์ อยากสูบบุหรี่ เพื่อให้จิตใจเย็นลง

นวดออฟฟิศซินโดรม

สาเหตุการป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมเกิดจากการนั่งเกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆ กล้ามเนื้อจะตึงตัว และไม่ยอมคลายตัวออกเมื่อเสร็จงาน แล้วระบบประสาทอัตโนมัติเรียกว่า Sympathetic ทำงานตลอดเวลา มีผลทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดความตึงเครียด ความดันขึ้นสูง อยากกินอาหารมากๆ อยากดื่มเบียร์ อยากสูบบุหรี่ เพื่อให้จิตใจเย็นลง ตั้งแต่ยุคคอมพิวเตอร์ครองเมืองต่อเนื่องมาถึงการจิ้มสมาร์ทโฟนทำให้เกิดการใช้กล้ามเนื้อ มือ แขน ไหล่ คอ ในมุมเคลื่อนไหวที่แคบ หากเป็นเช่นนั้นนานๆ จะนำไปสู่อาการไหล่ติด กล้ามเนื้อหน้าอกตึง หายใจลำบาก ปวดหัว เวียนหัว หลับไม่สนิท

สาเหตุการป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมเกิดจากการนั่งเกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆ กล้ามเนื้อจะตึงตัว และไม่ยอมคลายตัวออกเมื่อเสร็จงาน แล้วระบบประสาทอัตโนมัติเรียกว่า Sympathetic ทำงานตลอดเวลา มีผลทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดความตึงเครียด ความดันขึ้นสูง อยากกินอาหารมากๆ อยากดื่มเบียร์ อยากสูบบุหรี่ เพื่อให้จิตใจเย็นลง ตั้งแต่ยุคคอมพิวเตอร์ครองเมืองต่อเนื่องมาถึงการจิ้มสมาร์ทโฟนทำให้เกิดการใช้กล้ามเนื้อ มือ แขน ไหล่ คอ ในมุมเคลื่อนไหวที่แคบ หากเป็นเช่นนั้นนานๆ จะนำไปสู่อาการไหล่ติด กล้ามเนื้อหน้าอกตึง หายใจลำบาก ปวดหัว เวียนหัว หลับไม่สนิท การนวดในแบบของออฟฟิศซินโดรม คือการดัดจากสรีระสามารถยืดกล้ามเนื้อทุกมัดคลายข้อต่อ ลดภาวะปวดเมื่อย และออฟฟิศซินโดรมของคนทำงานได้ผลนานเป็นสัปดาห์