นวดไทยจักระ

การนวดไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าของคนไทย การนวดไม่ใช่เพื่อรักษาความเจ็บปวดเท่านั้นแต่ยังเพื่อการพักผ่อนร่างกายด้วยเป็นกระบวนการสัมภาษณ์อย่างมีหลักการระหว่างผู้นวดกับผู้ถูกนวดเป็นเวชศิลป์ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก

นวดไทยจักระ

การนวดไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าของคนไทย การนวดไม่ใช่เพื่อรักษาความเจ็บปวดเท่านั้นแต่ยังเพื่อการพักผ่อนร่างกายด้วยเป็นกระบวนการสัมภาษณ์อย่างมีหลักการระหว่างผู้นวดกับผู้ถูกนวดเป็นเวชศิลป์ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก เป็นการนวดทั้งตัวตามแนวเส้นประธานสิบ ซึ่งเป็นช่องทางผ่านของลมเพื่อคลายกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น พังผืด และกดตามจุดสัญญาณ การนวดจะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือดลมไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดียิ่งขึ้น กล้ามเนื้อและจิตใจได้รับการผ่อนคลายทำให้อาการปวดเมื่อยบรรเทาลงเป็นอย่างดี

การนวดไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าของคนไทย การนวดไม่ใช่เพื่อรักษาความเจ็บปวดเท่านั้นแต่ยังเพื่อการพักผ่อนร่างกายด้วยเป็นกระบวนการสัมภาษณ์อย่างมีหลักการระหว่างผู้นวดกับผู้ถูกนวดเป็นเวชศิลป์ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก เป็นการนวดทั้งตัวตามแนวเส้นประธานสิบ ซึ่งเป็นช่องทางผ่านของลมเพื่อคลายกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น พังผืด และกดตามจุดสัญญาณ การนวดจะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือดลมไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดียิ่งขึ้น กล้ามเนื้อและจิตใจได้รับการผ่อนคลายทำให้อาการปวดเมื่อยบรรเทาลงเป็นอย่างดี