อบไอน้ำ

การอบไอน้ำเป็นการอบตัวด้วยไอน้ำที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรผิวหนังจะสัมผัสกับไอน้ำพร้อมกับการสูดไอระเหยของสมุนไพร ทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ทำให้รูขุมขนเปิด เป็นการขับถ่ายของเสียออกทางผิวหนัง บรรเทาอาการปวดเมื่อย ช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ช่วยให้เนื้อเยื่อพังผืดยืดหยุ่นตัว และร่างกายสดชื่น

อบไอน้ำ

การอบไอน้ำเป็นการอบตัวด้วยไอน้ำที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรผิวหนังจะสัมผัสกับไอน้ำพร้อมกับการสูดไอระเหยของสมุนไพร ทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ทำให้รูขุมขนเปิด เป็นการขับถ่ายของเสียออกทางผิวหนัง บรรเทาอาการปวดเมื่อย ช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ช่วยให้เนื้อเยื่อพังผืดยืดหยุ่นตัว และร่างกายสดชื่น

การอบไอน้ำเป็นการอบตัวด้วยไอน้ำที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรผิวหนังจะสัมผัสกับไอน้ำพร้อมกับการสูดไอระเหยของสมุนไพร ทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ทำให้รูขุมขนเปิด เป็นการขับถ่ายของเสียออกทางผิวหนัง บรรเทาอาการปวดเมื่อย ช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ช่วยให้เนื้อเยื่อพังผืดยืดหยุ่นตัว และร่างกายสดชื่น