ห้องระยองซิตี้

ห้องระยองซิตี้ สถานที่เงียบสงบ เหมาะกับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ งานเลี้ยงขนาดปานกลาง งานออกบูธหรือจัดโชว์แสดงสินค้า ตัวอาคารสะดวกต่อการขนย้ายและการจัดตั้งอุปกรณ์ ภายในห้องสามารถจัดฟังชั่นได้หลากหลายรูปแบบ
ขนาดพื้นที่ : 234 ตรม. รองรับได้ตั้งแต่ 50-250 ท่าน

ห้องระยองซิตี้

ห้องระยองซิตี้ สถานที่เงียบสงบ เหมาะกับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ งานเลี้ยงขนาดปานกลาง งานออกบูธหรือจัดโชว์แสดงสินค้า ตัวอาคารสะดวกต่อการขนย้ายและการจัดตั้งอุปกรณ์ ภายในห้องสามารถจัดฟังชั่นได้หลากหลายรูปแบบ

ขนาดพื้นที่ : 234 ตรม. รองรับได้ตั้งแต่ 50-250 ท่าน

ห้องระยองซิตี้ สถานที่เงียบสงบ เหมาะกับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ งานเลี้ยงขนาดปานกลาง งานออกบูธหรือจัดโชว์แสดงสินค้า ตัวอาคารสะดวกต่อการขนย้ายและการจัดตั้งอุปกรณ์ ภายในห้องสามารถจัดฟังชั่นได้หลากหลายรูปแบบ

ขนาดพื้นที่ : 234 ตรม. รองรับได้ตั้งแต่ 50-250 ท่าน